Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom
Wydarzenia
Wakacje pod żaglami wernisaż pracłódź dla dzieci ŁÓdź dzieciom

Wernisaż prac XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Wakacje pod żaglami".

 

Konkurs organizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia.
 
Cele Konkursu:
 
- kształcenie postawy twórczej dzieci i młodzieży
 
- popularyzacja turystyki żeglarskiej
 
- uwrażliwianie na piękno przyrody
 
- rozwijanie zainteresowań plastycznych
 
1. Organizatorem konkursu jest Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi.
 
2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: 7-12 lat, 13-15 lat i 16 -18 lat.
 
3. Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs jedną pracę w formacie do 30 x 42 cm / A3 / w dowolnej technice płaskiej (z wyjątkiem malarstwa na szkle).
 
4. Każda praca powinna być opisana czytelnie według wzoru: 
 
imię i nazwisko, wiek, adres, telefon, adres e-mailowy, nazwa szkoły lub placówki,
 
imię i nazwisko nauczyciela lub instruktora.
 
5. Prace należy nadsyłać do 31 stycznia 2012 (decyduje data stempla pocztowego), pod adresem : Bałucki Ośrodek Kultury „Na Żubardzkiej", 91-022 Łódź, ul. Żubardzka 3.
 
6. Jury powołane przez organizatora dokona kwalifikacji prac do wystawy pokonkursowej oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.
 
7. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora . Pozostałe prace można odbierać od 12 marca do 31 marca 2012 r. w BOK "Na Żubardzkiej". Nieodebrane prace przechodzą na własność BOK.
 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych prac.
 
9. Wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się w dniu 18 lutego 2012 o godz. 15.00, w Galerii "Ż" Bałuckiego Ośrodka Kultury "Na Żubardzkiej" w Łodzi.
 
Wystawa czynna do 10 marca 2012.
 
10. Informacje o zakwalifikowaniu prac do wystawy organizatorzy umieszczą na stronie internetowej www.bok.lodz.pl od 10 lutego 2012. Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych zostaną  powiadomieni osobiście.
 
11.Organizator nie odsyła prac, dyplomów oraz nagród (w wyjątkowych sytuacjach na koszt uczestnika).
 
12.Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać w sekretariacie Bałuckiego Ośrodka Kultury "Na Żubardzkiej", tel. 42 651 67 47
 
Kartę informacyjną dołączoną do pracy należy przykleić na odwrocie pracy /pobrać ze strony www.bok.lodz.pl ,wydarzenia,główne imprezy/.
 
13.Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora.
 
Koordynator: artysta plastyk Urszula Issaieff.
 
 
 
 
Komentarze
Gerry
2014-03-06 06:04:50 UTC
Public Citizen, the
Public Citizen, the famous QuotesChimp-protection organization, and the National Insurance Consumer Organization (NICO) have joined to formulate the following proposals, which we believe will go a long way toward ending the inequitable and outrageous condition of the current auto insurance marketplace.
Dodaj komentarz
Autor
Tytuł
Treść

Patronaty

Łódź dla dzieci, Łódź dzieciom
Projekt „Mały książkomaniak” to szereg działań, które mają na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. \

Facebook

Wydarzenia

Aby zobaczyć wydarzenia kliknij na dany dzień.

Wyszukiwarka