Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom
Katalog - Biblioteki
Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-BałutyŁódź dla dzieci Łódź dzieciom

 

Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Bałuty jako samodzielna jednostka administracyjna istnieje od 1963 roku. W 1975 roku jej patronem został Stanisław Czernik.

 

Aktualnie w sieci Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty im. Stanisława Czernika funkcjonuje 20 bibliotek, w tym: Dział Udostępniania i 18 filii o charakterze uniwersalnym oraz jedna filia dla dzieci i młodzieży. Oprócz gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów wszystkie biblioteki prowadzą szeroko zakrojoną działalność kulturalno-oświatową dla dzieci i młodzieży.
 
Jedną z najczęściej występujących form działalności na rzecz czytelnika dziecięcego są lekcje biblioteczne i seanse głośnego czytania, którym ogólnopolska rangę nadała Fundacja ABCXXI poprzez akcję Cała Polska Czyta Dzieciom. Bibliotekarze organizują seanse głośnego czytania nie tylko na terenie własnych placówek, ale również w instytucjach współpracujących: przedszkolach, szkołach, domach dziecka, świetlicach środowiskowych, a także na imprezach plenerowych. Dla uatrakcyjnienia tej formy pracy zapraszane są znane osoby np. aktorzy. Szczególny akcent położony jest na organizowanie form promujących książkę. Służą temu spotkania z pisarzami, ilustratorami i wydawcami. Popularną formą działalności edukacyjnej biblioteki są lekcje biblioteczne, zarówno z przysposobienia czytelniczego, jak i tematyczne. Tematyka lekcji  jest odpowiedzią na zapotrzebowanie szkół. Biblioteki wpisują się w realizację ścieżek edukacyjnych np. edukacyjnej ścieżki regionalnej. Formy takie, jak: wycieczki, pogadanki służące prezentacji biblioteki i wychowaniu dzieci na świadomych odbiorców kultury. Poprzez pogadanki realizowana jest także edukacja ekologiczna, historyczna, profilaktyka uzależnień i zasad bezpieczeństwa.
 
Bardzo ciekawą formą pracy, aktywizującą młodych uczestników, są prowadzone w bibliotekach warsztaty literackie, plastyczne, teatralne oraz zajęcia komputerowe.
 
Łódź dla dzieci Łódź dzieciom Czarodziejski Świat Doroty Gellner
 
Różnorodna oferta bibliotek w zakresie działalności kulturalno-oświatowej możliwa jest dzięki współpracy z instytucjami rozmieszczonymi na terenie dzielnicy Bałuty i całego miasta. Są to przede wszystkim placówki oświatowe oraz muzea, stowarzyszenia i Instytut Pamięć Narodowej.
 
Nie brakuje też form edukacyjnych kierowanych do dzieci specjalnej troski. Z myślą o nich organizowane są zajęcia biblioterapeutyczne, konkursy, pogadanki, głośne czytanie bajek, wycieczki i lekcje biblioteczne. Większość tych imprez skierowana jest do dzieci i młodzieży skupionej w przedszkolach integracyjnych, zespołach szkół specjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz do podopiecznych centrum terapeutycznego.
 
Gromadzone zbiory audiobooków wypożyczane są młodym czytelnikom w bibliotece i do domu. Z myślą o dzieciach w bibliotekach od lat organizujemy zajęcia w czasie ferii zimowych i wakacji.
 
Łódź dla dzieci Łódź dzieciom Zwierzak Walli z łódzkiego Zoo
 

KONTAKT

Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Bałuty im. Stanisława Czernika
 
ul. Rojna 39,
 
91 - 134, Łódź
 
tel. (42) 652 03 69
 
 
 
 
 
 
 
Komentarze
Brak komentarzy
Dodaj komentarz
Autor
Tytuł
Treść

Patronaty

Łódź dla dzieci, Łódź dzieciom
Projekt „Mały książkomaniak” to szereg działań, które mają na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. \

Facebook

Wydarzenia

Aby zobaczyć wydarzenia kliknij na dany dzień.

Wyszukiwarka