Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom
Katalog - Biblioteki
Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-BałutyŁódź dla dzieci Łódź dzieciom

 

Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Bałuty jako samodzielna jednostka administracyjna istnieje od 1963 roku. W 1975 roku jej patronem został Stanisław Czernik.

 

Aktualnie w sieci Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty im. Stanisława Czernika funkcjonuje 20 bibliotek, w tym: Dział Udostępniania i 18 filii o charakterze uniwersalnym oraz jedna filia dla dzieci i młodzieży. Oprócz gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów wszystkie biblioteki prowadzą szeroko zakrojoną działalność kulturalno-oświatową dla dzieci i młodzieży.
 
Jedną z najczęściej występujących form działalności na rzecz czytelnika dziecięcego są lekcje biblioteczne i seanse głośnego czytania, którym ogólnopolska rangę nadała Fundacja ABCXXI poprzez akcję Cała Polska Czyta Dzieciom. Bibliotekarze organizują seanse głośnego czytania nie tylko na terenie własnych placówek, ale również w instytucjach współpracujących: przedszkolach, szkołach, domach dziecka, świetlicach środowiskowych, a także na imprezach plenerowych. Dla uatrakcyjnienia tej formy pracy zapraszane są znane osoby np. aktorzy. Szczególny akcent położony jest na organizowanie form promujących książkę. Służą temu spotkania z pisarzami, ilustratorami i wydawcami. Popularną formą działalności edukacyjnej biblioteki są lekcje biblioteczne, zarówno z przysposobienia czytelniczego, jak i tematyczne. Tematyka lekcji  jest odpowiedzią na zapotrzebowanie szkół. Biblioteki wpisują się w realizację ścieżek edukacyjnych np. edukacyjnej ścieżki regionalnej. Formy takie, jak: wycieczki, pogadanki służące prezentacji biblioteki i wychowaniu dzieci na świadomych odbiorców kultury. Poprzez pogadanki realizowana jest także edukacja ekologiczna, historyczna, profilaktyka uzależnień i zasad bezpieczeństwa.
 
Bardzo ciekawą formą pracy, aktywizującą młodych uczestników, są prowadzone w bibliotekach warsztaty literackie, plastyczne, teatralne oraz zajęcia komputerowe.
 
Łódź dla dzieci Łódź dzieciom Czarodziejski Świat Doroty Gellner
 
Różnorodna oferta bibliotek w zakresie działalności kulturalno-oświatowej możliwa jest dzięki współpracy z instytucjami rozmieszczonymi na terenie dzielnicy Bałuty i całego miasta. Są to przede wszystkim placówki oświatowe oraz muzea, stowarzyszenia i Instytut Pamięć Narodowej.
 
Nie brakuje też form edukacyjnych kierowanych do dzieci specjalnej troski. Z myślą o nich organizowane są zajęcia biblioterapeutyczne, konkursy, pogadanki, głośne czytanie bajek, wycieczki i lekcje biblioteczne. Większość tych imprez skierowana jest do dzieci i młodzieży skupionej w przedszkolach integracyjnych, zespołach szkół specjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz do podopiecznych centrum terapeutycznego.
 
Gromadzone zbiory audiobooków wypożyczane są młodym czytelnikom w bibliotece i do domu. Z myślą o dzieciach w bibliotekach od lat organizujemy zajęcia w czasie ferii zimowych i wakacji.
 
Łódź dla dzieci Łódź dzieciom Zwierzak Walli z łódzkiego Zoo
 

KONTAKT

Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Bałuty im. Stanisława Czernika
 
ul. Rojna 39,
 
91 - 134, Łódź
 
tel. (42) 652 03 69
 
 
 
 
 
 
 
Komentarze
Brak komentarzy
Dodaj komentarz
Autor
Tytuł
Treść

Patronaty

Łódź dla dzieci, Łódź dzieciom
  Łódź Bajkowa – projekt, w ramach którego tworzony jest rodzinny szlak turystyczny po mieście Łodzi śladami małych pomników przedstawiających postaci z seriali dla dzieci i filmów Studia Małych Form Filmowych Se-ma-for.   

Facebook

Wydarzenia

Aby zobaczyć wydarzenia kliknij na dany dzień.

Wyszukiwarka