Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom
Katalog - Biblioteki
Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-GórnaŁódź dla dzieci Łódź dzieciom

Działalność edukacyjna Biblioteki.


 

W pracy kulturalno – oświatowej Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz jej podległych filii szczególne miejsce zajmują formy adresowane do dzieci i młodzieży.
Liczne inicjatywy kulturalne i edukacyjne podejmowane przez bibliotekę są formą zachęty do większej aktywności czytelniczej i służą zaspokojeniu potrzeb kulturalnych i informacyjnych młodych czytelników.
 
Łódź dla dzieci Łódź dzieciom Różnorodna oferta biblioteki jest możliwa dzięki współpracy z instytucjami znajdującymi się na terenie dzielnicy Górna i całego miasta. Są to przede wszystkim placówki oświatowo – wychowawcze, muzea, teatry, stowarzyszenia. Przy współpracy z tymi instytucjami organizujemy zajęcia z przysposobienia bibliotecznego, edukacji medialnej  z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, elektronicznych baz danych i wydawnictw multimedialnych.
 
Łódź dla dzieci Łódź dzieciom W działaniach skierowanych do młodego czytelnika szczególnie preferujemy formy, które w najciekawszy sposób promują książkę. Należą do nich spotkania autorskie oraz spotkania z wydawcą. W jednej z filii działa Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki.
Jedną z najczęstszych form działalności są lekcje biblioteczne oraz głośne czytanie, które jest organizowane nie tylko na terenie własnych placówek, ale również w instytucjach współpracujących: przedszkolach, domach dziecka, świetlicach środowiskowych.
 
Najpopularniejszą formą działalności edukacyjnej biblioteki są warsztaty plastyczne, warsztaty teatralne oraz zajęcia komputerowe.
Formy te cieszą się zainteresowaniem  ponieważ są okazją do zaprezentowania się młodych ludzi jako osób pełnych wyobraźni i energii. Pozwalają być młodzieży nie tylko biernymi odbiorcami, ale przede wszystkim wywołują jej aktywność.
 
Łódź dla dzieciŁódź dzieciom Biblioteka od lat stara się zapewnić miło i ciekawie spędzone chwile podczas ferii zimowych i wakacji.
Organizujemy dla swoich młodych czytelników m.in.: konkursy, gry i zabawy, zajęcia plastyczne, głośne czytanie oraz zajęcia komputerowe.
 
Spotkania integracyjne
 
Biblioteka jest miejscem wielu imprez organizowanych w myśl szeroko pojętej integracji. Szereg form edukacyjnych kierujemy do dzieci specjalnej troski. Z myślą o nich organizowane są zajęcia plastyczne, pogadanki, głośne czytanie, zajęcia komputerowe czy zajęcia biblioterapeutyczne.
Uczestnicy mają możliwość prezentacji swoich osiągnięć artystycznych, wymiany doświadczeń w zakresie technik plastycznych czy repertuaru amatorskiego ruchu teatralnego.
 
W ramach działalności na rzecz osób niepełnosprawnych biblioteka czynnie włącza się w organizację Festiwalu Sztuk Wszelakich Osób Niepełnosprawnych. Jedną z ważniejszych imprez tego festiwalu jest Wielka Wystawa Rysunku Dziecięcego.
 
Filie dla dzieci i młodzieży:
 
Nr 5 ul.Przybyszewskiego 63, tel. 042 6847214, filia_5@mbpg.lodz.pl
Nr 16 ul.Tatrzańska 124, tel. 042 642-03-40, filia_16@mbpg.lodz.pl
 

KONTAKT

Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Górna im. Wł. St. Reymonta 
 
ul. Paderewskiego 11a, 93-530 Łódź
 
tel./fax (0-42) 684-91-97, (0-42) 681-96-67 
 
 
 
Komentarze
Brak komentarzy
Dodaj komentarz
Autor
Tytuł
Treść

Patronaty

Łódź dla dzieci, Łódź dzieciom
  Łódź Bajkowa – projekt, w ramach którego tworzony jest rodzinny szlak turystyczny po mieście Łodzi śladami małych pomników przedstawiających postaci z seriali dla dzieci i filmów Studia Małych Form Filmowych Se-ma-for.   

Facebook

Wydarzenia

Aby zobaczyć wydarzenia kliknij na dany dzień.

Wyszukiwarka