Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom
Katalog - Fundacje / Stowarzyszenia
Fundacja Pomocy Dzieciom "KOLOROWY ŚWIATŁódź dla dzieci Łódź dzieciom

Fundacja Pomocy Dzieciom "KOLOROWY ŚWIAT" jest ogólnopolską organizacją non-profit działającą na rzecz dzieci pokrzywdzonych przez los ze względów zdrowotnych czy też społecznych. Świadczymy pomoc społecznie użyteczną, co zostało potwierdzone przez Sąd Rejonowy, nadający naszemu podmiotowi status organizacji pożytku publicznego.

 

 

 

Celem działania Fundacji jest pomoc finansowa w procesie leczenia dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, pod kątem stworzenia im możliwości swobodnego funkcjonowania w obecnym świecie (zakup sprzętu medycznego, leki, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne). Opieką obejmujemy także Domy Dziecka i dzieci z rodzin najuboższych – pozyskując dla nich niezbędną odzież, obuwie, wyposażenie, czy też dofinansowując ich letni i zimowy wypoczynek i organizując imprezy tematyczne. 
 
Największą grupę wśród niepełnosprawnych Podopiecznych Fundacji stanowią dzieci z porażeniem mózgowym (MPD) – jest to około 900 dzieciaków z całej Polski. Częstość występowania MPD zarówno w Polsce jak i na świecie od lat ocenia się na 2-3 promile co oznacza, że dotyczy ono od dwojga do trojga dzieci na każde 1000 żywo urodzonych i jest to najliczniejsza grupa wśród wszystkich niepełnosprawnych maluchów. Niestety podstawowym problemem na jaki napotykają dzieci oraz ich rodzice w procesie leczenia jest zbyt mała pomoc finansowa z budżetu państwa. Rehabilitacja dzieci z MPD jest długotrwała, złożona i bardzo kosztowna, gdyż wiąże się z koniecznością rehabilitacji indywidualnej, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, częstymi wizytami u specjalistów i wyjazdami na turnusy rehabilitacyjne. Wydatki te przewyższają najczęściej możliwości finansowe rodziców dziecka, tym bardziej, że jedno z nich często zmuszone jest zrezygnować z pracy zarobkowej. Dzięki zbieranym przez nas środkom finansujemy zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zabiegi operacyjne, rehabilitację indywidualną oraz pobyt na turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci z rodzin, których zarobki nie pozwalają na pokrycie wysokich kosztów leczenia. Aby poprawić warunki leczenia małych pacjentów kupujemy także nowoczesne urządzenia medyczne dla oddziałów dziecięcych szpitali i ośrodków medycznych.
 
Fundacja pomaga również w sposób doraźny, systematycznie wydając paczki zapomogowe, w skład których wchodzą artykuły spożywcze i przemysłowe, oraz środki czystości dla Podopiecznych Fundacji - dzieci z rodzin o niskich dochodach. Kupujemy dla nich także leki, szczepionki, okulary, obuwie ortopedyczne itp. Oprócz tego dofinansowujemy kolonie zimowe i letnie dla dzieci i młodzieży z Domów Dziecka, Rodzinnych Domów Dziecka, jak i dzieci z ubogich rodzin. Dzięki szerokim kontaktom z firmami i indywidualnymi darczyńcami z całej Polski, otrzymujemy wiele darów rzeczowych, które przekazujemy następnie naszym Podopiecznym. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych oraz Dnia Dziecka corocznie są wydawane są im upominkowe paczki okolicznościowe.
 

KONTAKT

Fundacja Pomocy Dzieciom KOLOROWY ŚWIAT
 
ul. Kościelna 6,
 
91-437 Łódź
 
tel: (42) 640 67 06
 
Komentarze
Brak komentarzy
Dodaj komentarz
Autor
Tytuł
Treść

Patronaty

Łódź dla dzieci, Łódź dzieciom
  Łódź Bajkowa – projekt, w ramach którego tworzony jest rodzinny szlak turystyczny po mieście Łodzi śladami małych pomników przedstawiających postaci z seriali dla dzieci i filmów Studia Małych Form Filmowych Se-ma-for.   

Facebook

Wydarzenia

Aby zobaczyć wydarzenia kliknij na dany dzień.

Wyszukiwarka