Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom
Katalog - Hospicjum
Łódzkie Hospicjum dla DzieciŁódź dla dzieci Łódź dzieciom

 

Sprawujemy opiekę nad dziećmi i dorosłymi dotkniętymi przewlekłymi, nieuleczalnymi schorzeniami. Łódzkie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych było pierwszym ośrodkiem w Polsce, które stosowało wentylację mechaniczną u dzieci z przewlekłą niewydolnością oddechową w warunkach domowych.  Obecnie ŁHdDiD jest wiodącym ośrodkiem wentylacji domowej dla dzieci i dorosłych w Łodzi i województwie łódzkim.

 

Prowadzi ono domowe leczenie respiratorem u Pacjentów z niewydolnością oddechową zapewniając całodobową pomoc lekarsko-pielęgniarską, zajęcia rehabilitacyjne oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Ponadto Hospicjum zapewnia całościową opiekę medyczną,  psychologiczną,  socjalną,  pedagogiczną i duszpasterską Pacjentom  - dzieciom i dorosłym - cierpiącym na nieuleczalne schorzenia  i zespoły genetyczne, oraz udziela wsparcia rodzinom Pacjentów w czasie opieki nad bliskim i w żałobie.
 
Łódzkie Hospicjum dla Dzieci jest organizacją pozarządową, a od listopada 2007 roku posiada status organizacji pożytku publicznego.
W chwili obecnej pod opieką  Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci  znajduje się 57 dzieci  (stan na 01/02/2010) co czyni nas największym hospicjum dla dzieci w województwie łódzkim.
 
Zasady moralne
 
Działalność hospicjum nie może być wykonywana bez empatii i miłości, pojmowanej w swej istocie za Albertem Schweitzerem, jako przejaw szacunku dla życia. Opiera się ona o 6 zasad etyki medycznej:
1. szacunku dla życia,
2. akceptacji nieuchronności śmierci,
3. szanowania chorego jako osoby,
4. czynienia dobra,
5. nie czynienia zła oraz
6. rozsądnego podziału dostępnych środków.
 
Źródła finansowania: środki w ramach kontraktu z NFZ.
 
Organizacja pracy
 
Zorganizowana praca hospicjum zabezpiecza opiekę nad chorym przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 
Do dyspozycji jest 7 samochodów służbowych, w tym karetka sanitarna, a w szczególnych sytuacjach również samochody prywatne. Wizyty domowe w zależności od potrzeb prowadzone są w sposób planowy lub interwencyjny. Podstawowe wizyty przeprowadzane są przez pielęgniarki od godziny 8.00 do 20.00, oraz uzupełniające i konsultacyjne przez lekarzy. Hospicjum prowadzi również dyżury telefoniczne: lekarski, codziennie, po godz. 16:00, oraz pielęgniarski po godz. 20:00. Dyżury w weekendy i święta, całą dobę pełni zespół lekarsko-pielęgniarski.
Pracujemy przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu będąc w ciągłej gotowości pracy.
Odprawy personelu odbywają się 2 razy dziennie, a w poszerzonym gronie z fizjoterapeutami raz w tygodniu.
Spotkania z wolontariuszami odbywają się jeden raz w tygodniu (piątek, godz. 16.00, siedziba Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci).
 

KONTAKT

Stowarzyszenie "Łódzkie Hospicjum dla Dzieci"
 
91-496 Łódź, ul. Nastrojowa 10
 
Tel/Fax: (+48) 42 656 97 97    
 
Komentarze
Brak komentarzy
Dodaj komentarz
Autor
Tytuł
Treść

Patronaty

Łódź dla dzieci, Łódź dzieciom
  Łódź Bajkowa – projekt, w ramach którego tworzony jest rodzinny szlak turystyczny po mieście Łodzi śladami małych pomników przedstawiających postaci z seriali dla dzieci i filmów Studia Małych Form Filmowych Se-ma-for.   

Facebook

Wydarzenia

Aby zobaczyć wydarzenia kliknij na dany dzień.

Wyszukiwarka