Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom
Katalog - przedszkola prywatne
Przedszkole Sióstr FelicjanekŁódź dla dzieci Łódź dzieciom

Założycielem przedszkola jest Zgromadzenie Sióstr Felicjanek Prowincji Warszawskiej.


Istniejemy po to, aby służyć dzieciom z różnych środowisk. W duchu wiary katolickiej próbujemy towarzyszyć dzieciom w poszukiwaniu Boga i odkrywaniu darów Jego Miłości.

 
Na wzór patronki naszego przedszkola – bł. Marii Angeli Truszkowskiej – troszczymy się, by „Bóg był bardziej znany kochany i wielbiony”.
 
Chcemy także w powierzonych nam dzieciach kształtować postawę otwartości na drugiego człowieka, a jednocześnie uczyć wrażliwości i szacunku wobec siebie i innych.
 
Troszczymy się o harmonijny i wszechstronny rozwój każdego dziecka uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości rozwojowe.
 
Wspieramy rodziców w wychowaniu i przekazywaniu wiary.
 
Przedszkole realizuje program:
 
„Program wychowania przedszkolnego XXI wieku” A. Łady-Grodzicskiej
 
oraz programy wspierające
 
„Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej
 
„Nazywanie świata” – odimienna metoda nauki czytania I. Majchrzak
 
Przedszkole prowadzi także różnorodne zajęcia dodatkowe, wśród nich:
 
 * Rytmika
 
 * Język angielski
 
 * Zajęcia logopedyczne
 
 * Tańce
 
 * Gimnastyka korekcyjna
 
 * Warsztaty teatralne
 
Rekrutacja dzieci do przedszkola opiera się o zasadę powszechnej dostępności i ma miejsce w kwietniu. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają przede wszystkim:
 
 *Dzieci 6-cio letnie
 
 *Dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci
 
 *Dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono  znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy    albo  niezdolność do samodzielnej egzystencji
 
 *Dzieci, które uczęszczały do przedszkola dotychczas
 
 *Dzieci, które mają rodzeństwo uczęszczające do naszego przedszkola
 
 *Dzieci z rodzin mających więcej niż jedno dziecko
 
 *Dzieci obojga rodziców pracujących
 
 *Dzieci z rodzin ubogich
 

Kontakt

Przedszkole Sióstr Felicjanek
 
Im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej
 
91-849 Łódź, ul. Jonschera 25
 
Tel.: 042 661 26 33
 
 
 
 
Komentarze
Brak komentarzy
Dodaj komentarz
Autor
Tytuł
Treść

Patronaty

Łódź dla dzieci, Łódź dzieciom
Bałucki Ośrodek Kultury zaprasza amatorskie teatry dziecięce i młodzieżowe działające w szkołach podstawowych, gimnazjach, ośrodkach kultury i świetlicach do udziału w 35. Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Dziatwa”.

Facebook

Wydarzenia

Aby zobaczyć wydarzenia kliknij na dany dzień.

Wyszukiwarka