Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom
Katalog - przedszkola prywatne
Przedszkole Sióstr FelicjanekŁódź dla dzieci Łódź dzieciom

Założycielem przedszkola jest Zgromadzenie Sióstr Felicjanek Prowincji Warszawskiej.


Istniejemy po to, aby służyć dzieciom z różnych środowisk. W duchu wiary katolickiej próbujemy towarzyszyć dzieciom w poszukiwaniu Boga i odkrywaniu darów Jego Miłości.

 
Na wzór patronki naszego przedszkola – bł. Marii Angeli Truszkowskiej – troszczymy się, by „Bóg był bardziej znany kochany i wielbiony”.
 
Chcemy także w powierzonych nam dzieciach kształtować postawę otwartości na drugiego człowieka, a jednocześnie uczyć wrażliwości i szacunku wobec siebie i innych.
 
Troszczymy się o harmonijny i wszechstronny rozwój każdego dziecka uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości rozwojowe.
 
Wspieramy rodziców w wychowaniu i przekazywaniu wiary.
 
Przedszkole realizuje program:
 
„Program wychowania przedszkolnego XXI wieku” A. Łady-Grodzicskiej
 
oraz programy wspierające
 
„Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej
 
„Nazywanie świata” – odimienna metoda nauki czytania I. Majchrzak
 
Przedszkole prowadzi także różnorodne zajęcia dodatkowe, wśród nich:
 
 * Rytmika
 
 * Język angielski
 
 * Zajęcia logopedyczne
 
 * Tańce
 
 * Gimnastyka korekcyjna
 
 * Warsztaty teatralne
 
Rekrutacja dzieci do przedszkola opiera się o zasadę powszechnej dostępności i ma miejsce w kwietniu. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają przede wszystkim:
 
 *Dzieci 6-cio letnie
 
 *Dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci
 
 *Dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono  znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy    albo  niezdolność do samodzielnej egzystencji
 
 *Dzieci, które uczęszczały do przedszkola dotychczas
 
 *Dzieci, które mają rodzeństwo uczęszczające do naszego przedszkola
 
 *Dzieci z rodzin mających więcej niż jedno dziecko
 
 *Dzieci obojga rodziców pracujących
 
 *Dzieci z rodzin ubogich
 

Kontakt

Przedszkole Sióstr Felicjanek
 
Im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej
 
91-849 Łódź, ul. Jonschera 25
 
Tel.: 042 661 26 33
 
 
 
 
Komentarze
Brak komentarzy
Dodaj komentarz
Autor
Tytuł
Treść

Patronaty

Łódź dla dzieci, Łódź dzieciom
Projekt „Mały książkomaniak” to szereg działań, które mają na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. \

Facebook

Wydarzenia

Aby zobaczyć wydarzenia kliknij na dany dzień.

Wyszukiwarka