Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom
Konkursy
Konkurs plastyczny Centrum Helen Doronłódź dla dzieci Łódź dzieciom

Centrum Helen Doron  zaprasza wszystkie dzieci z Centrum Helen Doron Łódź Bałuty do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt: „Kangi i święta Bożego Narodzenia”.


 

Po zapoznaniu się z regulaminem konkursu, przygotujcie prace i wszystkie dzieła sztuki przesyłajcie lub dostarczcie osobiście do naszego centrum na adres Łódź 91-496, ul. Świtezianki 12 z dopiskiem KONKURS do dnia 16.12.2012.

Regulamin Konkursu plastycznego 

„Kangi i święta Bożego Narodzenia "

Organizator: Centrum Helen Doron Łódź Bałuty Izabela Nowakowska z siedzibą w Łodzi ul. Świtezianki 12 

Format pracy - max. format A4 210x297 cm

Technika wykonania dowolna - prace prosimy wykonać z materiałów trwałych (organizator nie odpowiada za prace zniszczone podczas transportu). Prosimy o nierolowanie prac.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 2,5 do 9 lat z podziałem na następujące grupy wiekowe:

* 2,5 – 3 latki

* 4-6 latki

* 6-8 latki

Indywidualne prace powinny być wykonane samodzielnie. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę na konkurs. 

Prace prosimy zgłaszać pocztą lub osobiście do dnia 16 grudnia 2012

na adres ul. Świtezianki 12 91-496 Łódź. 

Na kopercie proszę dopisać „Konkurs".

 

Na pracy prosimy zamieścić informacje: 

Imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, adres i nr telefonu rodzica/opiekuna

Jury oceni zgodność pracy z tematem, estetykę, samodzielność oraz kreatywne wykorzystanie materiałów.

Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi. 

Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w trzech kategoriach wiekowych. 

Organizator nie zwraca przesłanych prac i rości sobie prawo do ich zamieszczenia w formie elektronicznej na stronie internetowej oraz na serwisach tematycznych.

Ogłoszenie wyników nastąpi 21 grudnia 2012 na stronie http://helendoron.pl/lodz-baluty/  laureaci zostaną poinformowani drogą pocztową. 

Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu i wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o danych osobowych, a także wyraża zgodę na publikację i wykorzystanie zdjęć pracy uczestnika w Internecie. 

 
Komentarze
Brak komentarzy
Dodaj komentarz
Autor
Tytuł
Treść

Patronaty

Łódź dla dzieci, Łódź dzieciom
Bałucki Ośrodek Kultury zaprasza amatorskie teatry dziecięce i młodzieżowe działające w szkołach podstawowych, gimnazjach, ośrodkach kultury i świetlicach do udziału w 35. Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Dziatwa”.

Facebook

Wydarzenia

Aby zobaczyć wydarzenia kliknij na dany dzień.

Wyszukiwarka