Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom
Konkursy
Niewielki, niemały królłódź dla dzieci Łódź dzieciom

Do Króla Maciusia I powraca się po latach - gdy dzieciństwo jest już tylko wyidealizowanym wspomnieniem - trudno nie oprzeć się wrażeniu, że to nie tylko baśniowa opowieść o królu - dziecku zbyt naiwnym, zbyt młodym by władać państwem nie pogrążając go w chaosie upadku.  

 


Czy współcześnie, w dobie kiedy, co druga reklama nawołuje do spełniania nie tylko potrzeb, ale również marzeń i zachcianek dziecka, możemy przyjąć, że najmłodsi są pełnoprawnym podmiotem życia społecznego? Czy poglądy "Starego Doktora" są dzisiaj powszednią normą wychowania i nauczania? 

Pewnie niewiele osób wie, że literackim debiutem Korczak był utwór dramatyczny i że twórczość sceniczna nie była mu obca. Jednak przeniesienie "Króla Maciusia I" na scenę to zadanie niezwykle karkołomne. Nie sposób przełożyć wprost na język teatru mieszaniny naiwnego realizmu i baśniowo opowiadanej historii o "małym królu". Być może "tłumacz" - by efektem takiej pracy była Sztuka - musi być poetą. Tak jak Joanna Kulmowa.. 
Przedstawienie jest zaadresowane do dzieci przedszkolnych i szkolnych klas I-IV. 
 
 
"NIEWIELKI, NIEMAŁY KRÓL" 
 
("Król Maciuś I")
 
Reżyseria: Bogdan Nauka 
 
Scenariusz: Joanna Kulmowa 
 
Scenografia: Paweł Hubiczka
 
Muzyka: Paweł Helebrant
 
Premiera: 17 czerwca 2012
 
 

KONKURS

Zapraszamy do naszej zabawy, w której nagrodą jest jedno podwójne zaproszenie (dla rodzica i dziecka)  na spektakl „Niewielki, niemały król" w Teatrze Arlekin.

Aby wziąć udział Konkursie należy odpowiedzieć na pytanie: Kto napisał książkę, na podstawie której powstał spektakl Niewielki, niemały król?

Na prawidłowe odpowiedzi czekamy do czwartku, 14 czerwca 2012, do godz. 11.00 pod adresem: konkurs@dzieciwlodzi.pl

 

zaproszenie wygrywa pan Marcin z dzieckiem. Gratulujemy!

 

termin realizacji zaproszenia: 17 czerwca, godz. 14.00

 

Regulamin konkursu ”Niewielki, niemały król" w portalu dzieciwlodzi.pl

1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w konkursie internetowym organizowanym przez portal Dzieciwlodzi.pl z siedzibą w Łodzi przy ul. Hektarowej 17,  Łódź zwanym dalej Organizatorem.

2. Konkurs rozpoczyna się 12.06.2012 r. i trwa do 14.06.2012, do godz. 11.00.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu, o czym zawiadomi komunikatem zamieszczonym na internetowej stronie www.dzieciwlodzi.pl

3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zarejestrowanie się w portalu Dzieciwlodzi.pl i przesłanie na adres konkurs@dzieciwlodzi.pl odpowiedzi na pytanie konkursowe.

6. Nagrodę otrzyma osoba, która jako pierwsza udzieli prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

7. O zwycięstwie uczestnicy zostaną poinformowani meilowo. Każdy Zwycięzca Konkursu  w określonym przez Organizatora terminie wysyła wiadomość zwrotną z potwierdzeniem wygranej i swoimi danymi osobowymi (imię i nazwisko). Uczestnik Konkursu biorąc udział w zabawie i potwierdzając chęć odebrania nagrody wyraża tym samym zgodę na przekazania swoich danych osobowych do instytucji/firmy, która funduje nagrody.

8. W przypadku braku potwierdzenia wygranej, następuje losowanie kolejnego Uczestnika.

9. Nagrody czekać będą na odbiór w kasie Teatru Arlekin. Termin odbioru określany jest przez Organizatora.

10. Reklamacje dotyczące odbioru nagród lub innych elementów Konkursu można przesyłać w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przyczyny reklamacji na adres Organizatora. Reklamacje nie zgłoszone po tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane. Nagrody przepadają w sytuacji podania przez uczestnika błędnych danych, co uniemożliwi kontakt z uczestnikiem.

11. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie oraz na umieszczenie swoich danych osobowych w adresowej bazie danych Organizatora oraz ich dalsze wykorzystanie i przetwarzanie w celach marketingowych.

12. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

 
Komentarze
Brak komentarzy
Dodaj komentarz
Autor
Tytuł
Treść

Patronaty

Łódź dla dzieci, Łódź dzieciom
Projekt „Mały książkomaniak” to szereg działań, które mają na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. \

Facebook

Wydarzenia

Aby zobaczyć wydarzenia kliknij na dany dzień.

Wyszukiwarka