Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom
Konkursy
Niewielki, niemały królłódź dla dzieci Łódź dzieciom

Do Króla Maciusia I powraca się po latach - gdy dzieciństwo jest już tylko wyidealizowanym wspomnieniem - trudno nie oprzeć się wrażeniu, że to nie tylko baśniowa opowieść o królu - dziecku zbyt naiwnym, zbyt młodym by władać państwem nie pogrążając go w chaosie upadku.  

 


Czy współcześnie, w dobie kiedy, co druga reklama nawołuje do spełniania nie tylko potrzeb, ale również marzeń i zachcianek dziecka, możemy przyjąć, że najmłodsi są pełnoprawnym podmiotem życia społecznego? Czy poglądy "Starego Doktora" są dzisiaj powszednią normą wychowania i nauczania? 

Pewnie niewiele osób wie, że literackim debiutem Korczak był utwór dramatyczny i że twórczość sceniczna nie była mu obca. Jednak przeniesienie "Króla Maciusia I" na scenę to zadanie niezwykle karkołomne. Nie sposób przełożyć wprost na język teatru mieszaniny naiwnego realizmu i baśniowo opowiadanej historii o "małym królu". Być może "tłumacz" - by efektem takiej pracy była Sztuka - musi być poetą. Tak jak Joanna Kulmowa.. 
Przedstawienie jest zaadresowane do dzieci przedszkolnych i szkolnych klas I-IV. 
 
 
"NIEWIELKI, NIEMAŁY KRÓL" 
 
("Król Maciuś I")
 
Reżyseria: Bogdan Nauka 
 
Scenariusz: Joanna Kulmowa 
 
Scenografia: Paweł Hubiczka
 
Muzyka: Paweł Helebrant
 
Premiera: 17 czerwca 2012
 
 

KONKURS

Zapraszamy do naszej zabawy, w której nagrodą jest jedno podwójne zaproszenie (dla rodzica i dziecka)  na spektakl „Niewielki, niemały król" w Teatrze Arlekin.

Aby wziąć udział Konkursie należy odpowiedzieć na pytanie: Kto napisał książkę, na podstawie której powstał spektakl Niewielki, niemały król?

Na prawidłowe odpowiedzi czekamy do czwartku, 14 czerwca 2012, do godz. 11.00 pod adresem: konkurs@dzieciwlodzi.pl

 

zaproszenie wygrywa pan Marcin z dzieckiem. Gratulujemy!

 

termin realizacji zaproszenia: 17 czerwca, godz. 14.00

 

Regulamin konkursu ”Niewielki, niemały król" w portalu dzieciwlodzi.pl

1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w konkursie internetowym organizowanym przez portal Dzieciwlodzi.pl z siedzibą w Łodzi przy ul. Hektarowej 17,  Łódź zwanym dalej Organizatorem.

2. Konkurs rozpoczyna się 12.06.2012 r. i trwa do 14.06.2012, do godz. 11.00.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu, o czym zawiadomi komunikatem zamieszczonym na internetowej stronie www.dzieciwlodzi.pl

3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zarejestrowanie się w portalu Dzieciwlodzi.pl i przesłanie na adres konkurs@dzieciwlodzi.pl odpowiedzi na pytanie konkursowe.

6. Nagrodę otrzyma osoba, która jako pierwsza udzieli prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

7. O zwycięstwie uczestnicy zostaną poinformowani meilowo. Każdy Zwycięzca Konkursu  w określonym przez Organizatora terminie wysyła wiadomość zwrotną z potwierdzeniem wygranej i swoimi danymi osobowymi (imię i nazwisko). Uczestnik Konkursu biorąc udział w zabawie i potwierdzając chęć odebrania nagrody wyraża tym samym zgodę na przekazania swoich danych osobowych do instytucji/firmy, która funduje nagrody.

8. W przypadku braku potwierdzenia wygranej, następuje losowanie kolejnego Uczestnika.

9. Nagrody czekać będą na odbiór w kasie Teatru Arlekin. Termin odbioru określany jest przez Organizatora.

10. Reklamacje dotyczące odbioru nagród lub innych elementów Konkursu można przesyłać w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przyczyny reklamacji na adres Organizatora. Reklamacje nie zgłoszone po tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane. Nagrody przepadają w sytuacji podania przez uczestnika błędnych danych, co uniemożliwi kontakt z uczestnikiem.

11. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie oraz na umieszczenie swoich danych osobowych w adresowej bazie danych Organizatora oraz ich dalsze wykorzystanie i przetwarzanie w celach marketingowych.

12. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

 
Komentarze
Brak komentarzy
Dodaj komentarz
Autor
Tytuł
Treść

Patronaty

Łódź dla dzieci, Łódź dzieciom
Bałucki Ośrodek Kultury zaprasza amatorskie teatry dziecięce i młodzieżowe działające w szkołach podstawowych, gimnazjach, ośrodkach kultury i świetlicach do udziału w 35. Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Dziatwa”.

Facebook

Wydarzenia

Aby zobaczyć wydarzenia kliknij na dany dzień.

Wyszukiwarka