Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom
Aktualności
Jestem FairŁódź dla dzieci Łodź dzieciom

Pilotażowy projekt JESTEM FAIR powstał z chęci efektywnej promocji pozytywnych zachowań w sporcie i życiu w ramach idei „fair play” oraz kształtowania postaw poszanowania obowiązującego porządku prawnego w szczególności w trakcie imprez sportowych, został wdrożony po podpisaniu w dniu 6 października 2009 r. przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego porozumienia o współpracy.


Cel ogólny programu to propagowania idei fair play, jako edukacyjnego elementu zwalczania rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu oraz upowszechnianie postawy większego zrozumienia i tolerancji dla innych osób, kultur i wyznań wśród uczniów klas pierwszych, rozpoczynających III etap kształcenia (naukę w gimnazjach).

 
Łódź dla dzieci Łódź dzieciom
 
- Bardzo się cieszę, że Łódź jest miejscem, gdzie taki projekt pilotażowy powstał i w tej chwili przystępujemy do jego kontynuacji - mówiła Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. - Cieszy mnie fakt, że inicjatywę tą wsparły dwa największe łódzkie kluby ŁKS i Widzew, których kibice nie zawsze przepadają za sobą. Aby młodzi kibice zaczęli darzyć się szacunkiem, inicjatywę fair play należy zaszczepiać od jak najmłodszych lat, tak by mecze ligowe były ciekawe i jak najmniej kojarzyły się z wulgaryzmami, huligaństwem, a stanowiły wspaniają sportową rywalizację - dodała pani Prezydent.
 
Łódź dla dzieci Łódź dzieciom Adresatami projektu JESTEM FAIR są nauczyciele ze wszystkich gimnazjów w Łodzi (po dwóch z jednej placówki:  nauczyciel wychowania fizycznego i pedagog lub koordynator ds. bezpieczeństwa), łącznie około 150 osób oraz uczniowie klas pierwszych z zadeklarowanych przez dyrektorów gimnazjów, w których przeszkoleni nauczyciele będą realizowali ten projekt edukacyjny według własnego pomysłu.
 
 
- Cieszę, że dziś projekt, który kiedyś zaczynaliśmy realizować z Uniwersytetem Łódzkim, nabiera takiego rozmachu i obejmuje całe środowisko miejskie w Łodzi - mówił Adam Rapacki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. - Gratuluję władzom miasta, że zaangażowały się w te działania. Patrząc na nie widzę realną szansę na to, że edukacja kibiców może zakończyć się sukcesem. Już dziś będę namawiał choćby Prezydenta Krakowa, aby skorzystał z tych sprawdzonych wzorców, które zostały wypracowane tu, w Łodzi - dodał.
 
 Działania związane z projektem JESTEM FAIR będą realizowali wspólnie Polski Komitet Olimpijski, Łódzki Klub Sportowy, RTS Widzew, Komenda Miejska Policji w Łodzi, Straż Miejska w Łodzi, Stowarzyszenie „Nigdy więcej", Stowarzyszenie „Czerwona Kartka Rasizmowi", Centrum Zajęć Pozalekcyjnych Nr 1 w Łodzi.
 
Patronat medialny objęła TVP Łódź, TV TOYA oraz portal www.dzieciwlodzi.pl
 
 
 
 
Komentarze
Brak komentarzy
Dodaj komentarz
Autor
Tytuł
Treść

Patronaty

Łódź dla dzieci, Łódź dzieciom
Projekt „Mały książkomaniak” to szereg działań, które mają na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. \

Facebook

Wydarzenia

Aby zobaczyć wydarzenia kliknij na dany dzień.

Wyszukiwarka