Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom
Aktualności
Jestem FairŁódź dla dzieci Łodź dzieciom

Pilotażowy projekt JESTEM FAIR powstał z chęci efektywnej promocji pozytywnych zachowań w sporcie i życiu w ramach idei „fair play” oraz kształtowania postaw poszanowania obowiązującego porządku prawnego w szczególności w trakcie imprez sportowych, został wdrożony po podpisaniu w dniu 6 października 2009 r. przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego porozumienia o współpracy.


Cel ogólny programu to propagowania idei fair play, jako edukacyjnego elementu zwalczania rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu oraz upowszechnianie postawy większego zrozumienia i tolerancji dla innych osób, kultur i wyznań wśród uczniów klas pierwszych, rozpoczynających III etap kształcenia (naukę w gimnazjach).

 
Łódź dla dzieci Łódź dzieciom
 
- Bardzo się cieszę, że Łódź jest miejscem, gdzie taki projekt pilotażowy powstał i w tej chwili przystępujemy do jego kontynuacji - mówiła Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. - Cieszy mnie fakt, że inicjatywę tą wsparły dwa największe łódzkie kluby ŁKS i Widzew, których kibice nie zawsze przepadają za sobą. Aby młodzi kibice zaczęli darzyć się szacunkiem, inicjatywę fair play należy zaszczepiać od jak najmłodszych lat, tak by mecze ligowe były ciekawe i jak najmniej kojarzyły się z wulgaryzmami, huligaństwem, a stanowiły wspaniają sportową rywalizację - dodała pani Prezydent.
 
Łódź dla dzieci Łódź dzieciom Adresatami projektu JESTEM FAIR są nauczyciele ze wszystkich gimnazjów w Łodzi (po dwóch z jednej placówki:  nauczyciel wychowania fizycznego i pedagog lub koordynator ds. bezpieczeństwa), łącznie około 150 osób oraz uczniowie klas pierwszych z zadeklarowanych przez dyrektorów gimnazjów, w których przeszkoleni nauczyciele będą realizowali ten projekt edukacyjny według własnego pomysłu.
 
 
- Cieszę, że dziś projekt, który kiedyś zaczynaliśmy realizować z Uniwersytetem Łódzkim, nabiera takiego rozmachu i obejmuje całe środowisko miejskie w Łodzi - mówił Adam Rapacki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. - Gratuluję władzom miasta, że zaangażowały się w te działania. Patrząc na nie widzę realną szansę na to, że edukacja kibiców może zakończyć się sukcesem. Już dziś będę namawiał choćby Prezydenta Krakowa, aby skorzystał z tych sprawdzonych wzorców, które zostały wypracowane tu, w Łodzi - dodał.
 
 Działania związane z projektem JESTEM FAIR będą realizowali wspólnie Polski Komitet Olimpijski, Łódzki Klub Sportowy, RTS Widzew, Komenda Miejska Policji w Łodzi, Straż Miejska w Łodzi, Stowarzyszenie „Nigdy więcej", Stowarzyszenie „Czerwona Kartka Rasizmowi", Centrum Zajęć Pozalekcyjnych Nr 1 w Łodzi.
 
Patronat medialny objęła TVP Łódź, TV TOYA oraz portal www.dzieciwlodzi.pl
 
 
 
 
Komentarze
Sara Watson
2018-03-08 17:39:39 UTC
adsyVpYrxFf3 Customer
S8LQaacd Day http://rkod6.com/#Jf6apcfT5MN-3YW Jf6apcfT5MN, <a href="http://urrvg.com">wt9K6DRoT</a>, [url=http://dntmw.com]Col9kJb2[/url], [0T188hiWOVe](http://crn0l.com "0T188hiWOVe"), [http://gpor2.com 57Fy1Yfp],
Dodaj komentarz
Autor
Tytuł
Treść

Patronaty

Łódź dla dzieci, Łódź dzieciom
Bałucki Ośrodek Kultury zaprasza amatorskie teatry dziecięce i młodzieżowe działające w szkołach podstawowych, gimnazjach, ośrodkach kultury i świetlicach do udziału w 35. Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Dziatwa”.

Facebook

Wydarzenia

Aby zobaczyć wydarzenia kliknij na dany dzień.

Wyszukiwarka